BE FL Animation 01X2
BE FL Animation 02X2
BE FL Animation 03X2
BE FL Slide Fightx2

HOE VOORKOMEN...

...om de verspreiding van bacteriën met antimicrobiële resistentie te voorkomen, moet het gebruik van antibiotica bij wondzorg aanzienlijk worden verminderd.

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie AMR aanpakt met een mondiaal actieplan, is er nog veel ruimte om bij te dragen aan de preventie van AMR in de wondzorgsector.1 Om echt doeltreffend op te treden tegen AMR moeten binnen de wondzorg maatregelen worden genomen op elk niveau, van wondspecialisten tot wondverpleegkundigen.

De European Wound Management Association beveelt aan het onnodige gebruik van antibiotica te vermijden a.d.h.v. adequate infectiepreventie en -bestrijding en geschikte hygiëneprotocollen.2

STRIJD MEE TEGEN AMR

#Wound_Warriors

HET PAD VAN DE WOUND WARRIOR

WORD 'WOUND WARRIOR' EN STRIJD MEE TEGEN ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

Met de juiste instrumenten voor infectiepreventie en -beheer bij wondzorg kan het onnodige gebruik van antibiotica worden vermeden. Met de merken, Cutimed® en Leukoplast®, heeft Essity een uitgebreid assortiment wondzorgproducten die infectie doeltreffend voorkomen en beheren, zonder bekend risico dat ze verder kunnen bijdragen aan antimicrobiële resistentie.

 • Het puur natuurkundige werkingsmechanisme van de Sorbact® vermindert doeltreffend de bacteriële belasting en bevordert de wondgenezing
 • Er is geen bekend mechanisme van resistentie beschreven
 • Geen extra afgifte van endotoxinen
The Way Wwx2
BE FL Cruz

DE STRIJD TEGEN AMR

PASSENDE WONDZORG VOOR INFECTIEPREVENTIE EN -BEHEER KAN EEN DOORSLAGGEVENDE ROL SPELEN IN DE STRIJD TEGEN AMR

Cutimed® en Leukoplast® bieden een ruim assortiment werkzame producten voor wondbehandeling en infectiebestrijding die het overmatige gebruik van antibiotica bij wondzorg kunnen helpen vermijden

SORBACT® TECHNOLOGIE

Leukomed® Sorbact® en Cutimed® Sorbact® maken gebruik van de veilige en werkzame Sorbact®-technologie die bacteriën bindt via een puur natuurkundig werkingsmechanisme. Sorbact®-technologie verwijdert bacteriën zonder schadelijke endotoxinen af te geven.3

BE FL Wounds Zoom 01
BE FL Wounds Zoom 02
BE FL Wounds Zoom 03

INFECTIEMANAGEMENT EN -BEHEER MET CUTIMED®

Geavanceerd verband voor chronische wonden om ze effectief te behandelen via een puur natuurkundig werkingsmechanisme.

SORBACT®-TECHNOLOGIE VOOR HET BINDEN VAN BACTERIËN

 • Bindt veilig bacteriën en schimmels
 • Geen bekend mechanisme van resistentie beschreven
BE FL Prevention
BE FL Graph

DE BETROUWBARE WERKZAAMHEID VAN CUTIMED® SORBACT® IS BEWEZEN

In een gerandomiseerd vergelijkend monocentrisch onderzoek met 40 patiënten met een open been was Cutimed® Sorbact® werkzamer in het verminderen van de kritische kolonisatie dan Aquacel® Ag.8

CUTIMED® SORBACT®

EEN NIEUWE BESCHRIJVENDE ANALYSE TOONT AAN DAT 4.044 PATIËNTEN SUCCESVOL WERDEN BEHANDELD IN KLINISCHE ONDERZOEKEN MET SORBACT®-TECHNOLOGIE9

 • Wondinfectiemanagement en -beheer 10 11 12
 • Puur natuurkundig werkingsmechanisme
 • Bindt bacteriën en schimmels13
BE FL Cutimed Sorbact

#WOUND_WARRIORS

Een initiatief voor antimicrobieel beheer

LEUKOMED® SORBACT®

DE BETROUWBARE WERKZAAMHEID VAN LEUKOMED® SORBACT® IS AANGETOOND IN VERSCHILLENDE KLINISCHE STUDIES4 7

 • Klinisch significante relatieve reductie van 65% van het risico na een keizersnede4
 • relatieve reductie van 65% van het risico de behandeling van keizersneden met 57 % verminderen5
 • Effectieve vermindering van de bacteriële belasting in kritisch gekoloniseerde of lokaal geïnfecteerde wonden6

Innovatief postoperatief verband om bacteriële kolonisatie te verminderen via een puur natuurkundig werkingsmechanisme.

Indicaties

Alle postoperatieve en traumatische wonden met geen tot weinig exsudaat:

 • Chirurgische incisies
 • Scheur-, snij-, schaafwonden
BE FL Leukomed Sorbact

STRIJD MEE TEGEN AMR

#WOUND_WARRIORS

GA DE STRIJD AAN MET AMR

MET EEN UITGEBREID ASSORTIMENT PRODUCTEN, WAARONDER SORBACT®-TECHNOLOGIE VOOR INFECTIEPREVENTIE EN -BEHEER BIJ WONDZORG, AANGEBODEN DOOR ESSITY

BRONNEN

 1. World Health Organization, Global Action plan on antimicrobial resistance (Wereldgezondheidsorganisatie, Mondiaal actieplan inzake antimicrobiële resistentie), mei 2015.
 2. Document EWMA: Antimicrobials and Non-healing Wounds.
 3. As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J. DACC Coated. Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.
 4. Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35.
 5. Stanirowski PJ, Davies H, McMaster J, Mealing S, Sawicki W, Cendrowski K, Posnett J. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 2019 Apr 2;28(4):222-228.
 6. Cutting K, Maguire J (2015) Safe bioburden management. A clinical review of DACC technology. Journal of Wound Care Vol 24, No 5.
 7. Bua N, et al. Dlalkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 2017 Oct:44:387-392.
 8. Mosti et al., Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study, Journal of Wound Care, 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7.
 9. Chadwick and Ousey Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review journal of wound care Vol 28, No 6, June 2019.
 10. Mosti et al., (2015) “Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study”, Journal of Wound Care, 24(3): 121-2; 147-7.
 11. Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35.
 12. Totty et al., Dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated dressings in the management and prevention of wound infection: a systematic review, Vol 26, No 3, March 2017.
 13. Llungh et al Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria, Journal of Wound Care Vol 15, No 4, April 2006
 14. Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35.
 15. Bua N, et al. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. Okt 2017; 44:387-392.
 16. Laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door SGS Germany GmbH namens BSN Medical GmbH, 2016, beschikbare gegevens.
 17. Struensee B, et al. Determination of the bioburden level of spools of surgical tapes in different medical institutions. Affiche voorgesteld op EWMA 2017.

Contact

Essity Belgium NV
Berkenlaan 8B bus 3
1831 Diegem
België

 

Tel.: +32 (0) 2 766 05 05